NU

Het stad in mij vaart verder! Het boek vormt het slotstuk van mijn stadsdichterschap, maar ik heb er ook veel ander ongepubliceerd materiaal in opgenomen. De verschillende manieren waarop ik poëzie heb proberen los te weken van het papier staan centraal. De digitale boekvoorstelling kunt u trouwens nog steeds gratis online bekijken.

In 2021 schrijf ik samen met Rodaan Al Galidi het Poëziegeschenk voor de Poëzieweek 2021. Meer informatie vindt u op de website van de Poëzieweek.