NU

Het stad in mij vaart verder! Intussen rolde de derde druk al van de persen.

Het boek vormt het slotstuk van mijn stadsdichterschap, maar ik heb er ook veel ander ongepubliceerd materiaal in opgenomen. De verschillende manieren waarop ik poëzie heb proberen los te weken van het papier staan centraal. Het boek werd intussen genomineerd voor de De Grote Poëzieprijs, belandde op de shortlist van de Herman de Coninckprijs voor Poëzie én werd bekroond met de Jan Campert-prijs. De digitale boekvoorstelling kunt u trouwens nog steeds gratis online bekijken.

Dit najaar treed ik geregeld op. In mijn agenda vindt u een overzicht. Hopelijk tref ik u ergens onderweg!