Wij zijn evenwijdig_raken elkaar in het oneindige_

Je kan dit boek lezen als een bundel gedichten, als een bochtig verhaal of als een kleurrijke optocht van droevige moppen.

Ik ben iemand die vlucht om kleiner te  worden, een stip, een klein kernachtig punt waarop iemand de vinger kan leggen  en kan zeggen ‘dat is het’_